Home

     Accés Restringit

Col·laboracions:  Ofertes                


            
Ofertes  Proposar   

            

Ofertes de Col·laboració


Nom Descripció Proposta Grup de Recerca

F. Xavier  Aviles El nostre grup està interessat a participar en projectes relacionats amb Genòmica i Proteòmica (especialment en aquest últim camp), i concretament:

 • Proteòmica Estructural (producció massiva, marcatge, identificació i anàlisi conformacional de proteïnes)

 • Proteòmica biomèdica

 • Bioinformàtica de proteïnes
 • Enginyeria de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica

  Antonio  Barbadilla Estem interessats en participar en un projecte que tingui entre el seus objectius la creació de una plataforma Bioinformàtica per:

 • l'anàlisi de la variació d'SNPs
 • l'estudi de associació entre SNPs i trets quantitatius


  i busquem grups interessats que puguin també extendre les prestacions de la plataforma
 • Genòmica, Bioinformàtica i Evolució

  Timothy Thomson
 • Anàlisis transcriptòmics, bioinformàtics i de validació biològica per a la definició de signatures transcripcionals en resposta a hormones esteroidals en fisiologia i en càncer. Amb especial èmfasi en càncer de pròstata, mama i endometri.
 • Desenvolupament de noves eines informàtiques per l'anàlisi de dades de microarrays, deducción de rutes de senyalització i de xarxes bioquímiques. Agrupament de mostres i gens mitjançant Factor Analysis, i inferència de
 • Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC

  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya