Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Biologia Computacional                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Biologia Computacional

Centre: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

Investigador Principal: Xavier Daura

Breu Descripció del Grup: El grup de Biologia Computacional de l'IBB té com a objectiu principal el desenvolupament de metodologies per a la simulació del comportament de sistemes biomoleculars i la utilització de tècniques de simulació per a l'anàlisi de processos biomoleculars a nivell atòmic. Les línies de recerca del nostre grup cobreixen tres tòpics: l'estudi dels mecanismes de plegament de pèptids (i eventualment proteïnes), l'estudi de les interaccions entre diferents tipus de macromolècules, i el càlcul d'afinitats d'enllaç per a sistemes macromolècula-fàrmac.

Última actualització
18/10/2002


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria

 • Xavier  Daura Ribera
 • Dr. Professor de Recerca ICREA
 • Inés  López Torrejón
 • Llicenciada Doctorant
 • Òscar  Conchillo Solé
 • Llicenciat Doctorant

  Ù  Línies de Recerca


  Línies:


  Ù  Projectes subvencionats  Ù  Publicacions més rellevants


  Vegeu: http://www.icrea.es/


  Ù  Serveis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


  Servei o Infrastructura Breu Descripció


  Ù  Altres aspectes a destacar  Ù  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya