Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Biologia Estructural Computacional                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Biologia Estructural Computacional

Centre:

Institució: Universitat Pompeu Fabra (GRIB)

Investigador Principal: Baldomero Oliva

Breu Descripció del Grup: Aquest es un nou grup que s'integra en el
Grup de Recerca de Informàtica Biomèdica a
la UPF/IMIM.
El nostre objectiu es l'estudi conformacional
de les bio-molecules i les seves interaccions,
de manera que busquem solucions i/o
explicacions al problema de la relació
estructura/funcio de les proteïnes.
Les eines que fem servir per assolir aquest
objectiu son computacionals:

Mecànica Molecular.
Anàlisi de clusters.
Anàlisi de seqüència (trees & strings).
Machine Learning.

Última actualització
16/11/2001


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria

 • Baldomero  Oliva
 • Dr. Prof. titular interí
 • Jordi   Villa
 • Dr. Ramón i Cajal
 • Nuria  Centeno-Boada
 • Dr. Prof. ayudant
 • Montserrat  Barbany
 • Llicenciada Becari
 • Josep   Pareja
 • Llicenciat Becari

  Ù  Línies de Recerca


  Línies:
  • Caracterització de les interaccions proteina-proteina
  • Estudi del mecanisme catalitic de kinases
  • Modelat comparatiu per homologia
  • Desenvolupament de mètodes d'anàlisi d' estructura terciaria


  Ù  Projectes subvencionats  Ù  Publicacions més rellevants  Ù  Serveis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


  Servei o Infrastructura Breu Descripció


  Ù  Altres aspectes a destacar  Ù  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya