Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Genètica Molecular Bacteriana i Micobacteriologia                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Genètica Molecular Bacteriana i Micobacteriologia

Centre:

Institució:

Investigador Principal:

Breu Descripció del Grup:

Última actualització


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria


ÙLínies de Recerca


Línies:


ÙProjectes subvencionatsÙPublicacions més rellevantsÙServeis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


Servei o Infrastructura Breu Descripció


ÙAltres aspectes a destacarÙInici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


© Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya