Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Genetica Humana                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Genetica Humana

Centre: Servei de Genètica i Departament de Ciencies Fisio

Institució: Hospital Clinic i Facultat de Medicina

Investigador Principal: Rafael Oliva

Breu Descripció del Grup: El Grup de Genètica Humana combina tant objectius de recerca aplicada sobre diverses alteracions gèniques humanes en relació a les necessitats del medi Hospitalari a on ens trobem, com objectius bàsics tal com l'aïllament, seqüenciació i caracterització de nous gens del genoma humà i la recerca de mecanismes moleculars bàsics d'expressió i funció.

Última actualització
18/10/2001


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria


ÙLínies de Recerca


Línies:


ÙProjectes subvencionatsÙPublicacions més rellevantsÙServeis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


Servei o Infrastructura Breu Descripció


ÙAltres aspectes a destacarÙInici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


© Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya