Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Gens i malaltia CRG                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Gens i malaltia CRG

Centre: Gens i Malaltia

Institució: Centre de Regulació Genòmica

Investigador Principal: Xavier Estivill

Breu Descripció del Grup:

Última actualització
11/10/2001


ÙMembres Integrants del Grup de Recerca


Nom Títol Categoria

 • Xavier  Estivill Pallejà
 • Dr Cap de Grup
 • Mònica  Gratacòs
 • Dra Becària predoctoral
 • Lluis  Armengol
 • Llicenciat Becari Predoctoral
 • Marta  Ribases
 • Llicenciada Becària Predoctoral
 • Marga  Nadal
 • Dra Becària Postdoctoral
 • Miquel Angel  Pujana
 • Dr Becari Postdoctoral
 • Nuria  López Bigas
 • Llicenciada Becària Predoctoral
 • Kelly  Rabionet
 • Llicenciada Becària Predoctoral

  Ù  Línies de Recerca


  Línies:
  • Genètica molecular humana
  • Genètica de les malalties neuropsiquiàtriques
  • Genètica de les sordeses congènites


  Ù  Projectes subvencionats  Ù  Publicacions més rellevants  Ù  Serveis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


  Servei o Infrastructura Breu Descripció


  Ù  Altres aspectes a destacar  Ù  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya