Home

     Accés Restringit

Grup de Recerca:                  

Grup d'estudis de les bases moleculars de patologies associades a transport (Geneartis)                  


            

            
Descripció Membres Línies Recerca Projectes Publicacions Serveis i
 Infraestructures 
Altres

Descripció del Grup


Nom del Grup: Grup d'estudis de les bases moleculars de patologies associades a transport (Geneartis)

Centre: Dpt. de Bioquímica i Biologia Molecular

Institució: Universitat de Barcelona

Investigador Principal: Antonio Zorzano

Breu Descripció del Grup: El nostre grup d'investigació es troba al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i comptem amb un equip de 35 persones. Part d'aquest equip es troba al Hospital Clínic de Barcelona.
Les nostres arees d'investigació son la diabetes, obesitat i les aminoaciduries. Identifiquem nous gens relacionats amb aquestes enfermetats, i les nostres línies de recerca pretenem compendre els mecanismes mol.leculars de la glucosa a les cel.lules.

Experiencia tecnològica:

 • Coneixement profon en tecniques de Biologia Molecular y Celular Bioquímica y Farmacologia

 • Desenvolupament de noves linies cel.lulars

 • Utilització de celules musculars en terapies

 • Detecció de polimorfismes genètics i mutacions

 • Identificació de nous targets terapèutics

 • Screening dels efectes biologics de futurs fármacs a nivell celular (tests in vivo)

 • Transcriptomica

 • Biologia i metabolisme de cèl.lules musculars i adipòcits

 • Transport de molècules a travès de la membrana

 • Última actualització
  30/05/2004


  Ù  Membres Integrants del Grup de Recerca


  Nom Títol Categoria

 • Antonio  Zorzano Olarte
 • Dr. Catedràtic
 • Manuel  Palacín Prieto
 • Dr. Catedràtic
 • Xavier  Testar Ymbert
 • Dr. Prof. Titular
 • Marta  Camps Camprubí
 • Dr. Prof. Associat
 • Anna  Gumà
 • Dr. Prof. Associat
 • Joan  Bertran Comulada
 • Dr. Prof. Associat
 • Daniel  Bach González
 • Dr. Prof. Associat
 • Perla  Kaliman Petchansky
 • Investigadora

  Ù  Línies de Recerca


  Línies:
   Entre d'altres :
  • Desenvolupament de noves linies cel.lulars

  • Utilització de celules musculars en terapies

  • Detecció de polimorfismes genètics i mutacions

  • Identificació de nous targets terapèutics

  • Screening dels efectes biologics de futurs fármacs a nivell celular (tests in vivo)

  • Transcriptomica

  • Biologia i metabolisme de cèl.lules musculars i adipòcits de molècules a travès de la membrana


  Ù  Projectes subvencionats  Ù  Publicacions més rellevants  Ù  Serveis i Infrastructures Ofertats pel Grup de Recerca


  Servei o Infrastructura Breu Descripció


  Ù  Altres aspectes a destacar  Ù  Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


  © Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya