Home

     Accés Restringit

Presentació                  


            

            

Xarxa de Genòmica i Proteòmica


La Xarxa de Genòmica i Proteòmica té com a objectiu promoure els contactes i les col.laboracions entre grups de recerca catalans que estiguin treballant o interessats en aquestes àrees científiques. També, facilitar la realització i difusió de reunions científiques, conferències i seminaris.

La catalogació dels utillatges, metodologies i serveis que ofereixen els diversos grups catalans treballant en aquests camps -i les seves institucions- i l'avaluació de les necessitats, és una altra de les tasques a fer.

La Xarxa té el suport de la Direcció General de Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, que ha aprovat el seu finançament en el període 2004-2006 (ref. XT2004 -0050 "Xarxa dinamitzadora de recerca i desenvolupament en Genòmica i Proteòmica"). El coordinador per aquest període es el Dr. F.X. Avilés, de la Universitat Autònoma de Barcelona, a qui es pot demanar informació (FrancescXavier.Aviles@uab.es).

NOTA  A  JUNY 2006  :  actualment la Xarxa està formada per més de 60 Grups de recerca i es troba en situació de restructuració per adaptar-se als nous plantejaments de la Generalitat de Catalunya i de la societat cientifico-tecnològica en que ens moguem.  Aquesta WEB, per tant, no està posada al dia


Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


© Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya