Home

     Accés Restringit

Serveis i Recursos                  


            

            
Nom Servei o Infrastructura Institució Breu
Descripció
Grup de Recerca Associat

Espectrometria MALDI-TOF (exemple per omplir la WEB !) Universitat Autònoma de Barcelona Clicar Enginyeria de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica

Microarrays Centre de Regulació Genòmica Clicar Microarrays CRG

Servei de Microxips i Seqüenciació de DNA Universitat Autònoma Barcelona Clicar Biologia Molecular de Llevats

Servei de proteòmica Universitat Pompeu Fabra Clicar Proteòmica i Química de Pèptids

Servei de Proteòmica i de Bioinformàtica Universitat Autònoma de Barcelona Clicar Enginyeria de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica

Servei de Seqüenciació d'ADN CSIC Clicar Genètica Molecular

Servei de síntesi de pèptids Universitat Pompeu Fabra Clicar Proteòmica i Química de Pèptids

Serveis Suport Recerca UdL Universitat de Lleida Clicar Cicle Cel·lular Eucariota

Inici | Presentació | Grups de Recerca | Col·laboracions | Serveis i Recursos | Activitats | Llista oberta | Links d'Interés | Companyies | Documents | 


© Xarxa de Genòmica i Proteòmica de Catalunya